Best auto taxaties

Diensten

Diensten

DIENSTEN BEST AUTOTAXATIES

BPM AANGIFTE MET SCHADE

Wanneer uw te importeren voertuig schade heeft, kunt u gebruik maken van een taxatierapport, ook wel ‘de tegenbewijs’ regeling genoemd , om het resterende BPM bedrag vast te laten berekenen. In ons uitgebreide taxatierapport wordt de waarde vastgesteld bij inkoop van het motorvoertuig door een handelaar in Nederland. Hierdoor wordt de meest actuele waardebepaling gebruikt ten opzichte van de huidige marktomstandigheden en inkoopprijzen. Deze tegenbewijs regeling geldt alleen voor motorvoertuigen die volgens de wegenverkeerswetgeving aan het verkeer mogen deelnemen. De regeling geldt niet voor een motorvoertuigen met essentiële gebreken waardoor deze niet mogen of kunnen deelnemen aan het verkeer. Deze gebreken moeten eerst hersteld worden alvorens men het voertuig wil invoeren . Een auto heeft essentiële gebreken als hij bestemd is voor sloop of Wacht Op Keuring (WOK-status). Een taxatierapport / tegenbewijs moet afkomstig zijn van een onafhankelijke, erkende taxateur en hierdoor fysiek zijn opgenomen. Het taxatierapport is een maand geldig.

BPM AANGIFTE SCHADEVRIJ

Wanneer uw auto volledig schadevrij is, zijn er twee manieren om het resterende BPM bedrag te berekenen voor de aangifte bij de Belastingdienst/ Douane.

• BPM AANGIFTE D.M.V. AFSCHRIJVINGSTABEL

Hierbij maakt men gebruik van de forfaitaire tabel om het afschrijvingspercentage te bepalen en gaat men uit van een bruto BPM van 100%. Vervolgens gaat er per maand dat een voertuig oud is, een percentage af en bepaalt men het afschrijvingspercentage. De werkelijke staat van het voertuig is hierbij niet van toepassing. Mogelijk is dit niet de meest gunstige BPM berekening. Deze methode kan voordeliger zijn wanneer uw voertuig al wat ouder is.

• BPM AANGIFTE D.M.V. KOERSLIJST

De BPM aangifte door middel van een koerslijst is de te gebruiken methode wanneer het voertuig in een goede staat en zonder schade verkeert. Deze methode berekend de resterende BPM aan de hand van de leeftijd, accessoires, kilometerstand en courantheid van de geïmporteerde auto. Wanneer deze in een door de belastingdienst goed gekeurde koerslijst voorkomt, kan dit lijden tot een hogere afschrijving van de te betalen BPM. Deze methode wordt vooral gebruikt voor jonge en schadevrije voertuigen.

Diensten Best Auto Taxaties